Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Lista dostępnych ankiet w serwisie:
Brak dostępnych ankiet
Informacji udziela ( ankiety@mfipr.gov.pl ).

LimeSurvey Survey Software
The Online Survey Tool - Free & Open Source