Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Badanie jakości obsługi klientów PIFE

logotypy

 

Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie,

dziękujemy za skorzystanie z usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Prosimy Panią/Pana o wypełnienie krótkiej ankiety nt. konsultacji i udzielonej pomocy. Państwa odpowiedzi pomagają nam poznawać potrzeby klientów. Ankieta jest anonimowa, tzn. odpowiedzi zostaną przeanalizowane zbiorczo. Wyniki posłużą nam do oceny pracy poszczególnych punktów informacyjnych oraz do poprawienia oferowanych przez nas usług.

Wypełnienie ankiety trwa ok. pół minuty.
Dziękujemy Pani/Panu za poświęcony czas!

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – instytucja nadzorująca Sieć PIFE

PS. W przypadku jakichkolwiek trudności z wypełnieniem ankiety prosimy o kontakt: badania.dip@mfipr.gov.pl

Ankieta jest anonimowa.

Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety.

Indywidualny kod dostępu do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Zapewniamy, że kod dostępu jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia kodów dostępu z odpowiedziami na pytania ankiety.

(To pytanie jest wymagane)
W jaki sposób kontaktował/a się Pan/i z punktem informacyjnym?
(To pytanie jest wymagane)
Jak ocenia Pan/i konsultację z pracownikiem punktu?
1 2 3 4 5
Swoją ocenę proszę określić na skali od 1 do 5:
1 - Jestem zupełnie niezadowolony/a,
5 - Jestem bardzo zadowolony/a.
(To pytanie jest wymagane)
Czy odpowiedź odnosiła się do zagadnień, o które Pan/i pytał/a?
1 2 3 4 5
Swoją ocenę proszę określić na skali od 1 do 5:
1 - zdecydowanie NIE, odpowiedź była zbyt ogólna,
5 - zdecydowanie TAK, odpowiedź była precyzyjna.
(To pytanie jest wymagane)
W którym województwie zlokalizowany jest Punkt Informacyjny FE, z którego usług Pan/i skorzystał/a:
(To pytanie jest wymagane)
Proszę wskazać konkretny PIFE, z którego Pan/i skorzystał/a:
(To pytanie jest wymagane)
Proszę wskazać konkretny PIFE, z którego Pan/i skorzystał/a:
(To pytanie jest wymagane)
Proszę wskazać konkretny PIFE, z którego Pan/i skorzystał/a:
(To pytanie jest wymagane)
Proszę wskazać konkretny PIFE, z którego Pan/i skorzystał/a:
(To pytanie jest wymagane)
Proszę wskazać konkretny PIFE, z którego Pan/i skorzystał/a:
(To pytanie jest wymagane)
Proszę wskazać konkretny PIFE, z którego Pan/i skorzystał/a:
(To pytanie jest wymagane)
Proszę wskazać konkretny PIFE, z którego Pan/i skorzystał/a:
(To pytanie jest wymagane)
Proszę wskazać konkretny PIFE, z którego Pan/i skorzystał/a:
(To pytanie jest wymagane)
Proszę wskazać konkretny PIFE, z którego Pan/i skorzystał/a:
(To pytanie jest wymagane)
Proszę wskazać konkretny PIFE, z którego Pan/i skorzystał/a:
(To pytanie jest wymagane)
Proszę wskazać konkretny PIFE, z którego Pan/i skorzystał/a:
(To pytanie jest wymagane)
Proszę wskazać konkretny PIFE, z którego Pan/i skorzystał/a:
(To pytanie jest wymagane)
Proszę wskazać konkretny PIFE, z którego Pan/i skorzystał/a:
(To pytanie jest wymagane)
Proszę wskazać konkretny PIFE, z którego Pan/i skorzystał/a:
(To pytanie jest wymagane)
Proszę wskazać konkretny PIFE, z którego Pan/i skorzystał/a:
(To pytanie jest wymagane)
Proszę wskazać konkretny punkt informacyjny, z którego Pan/i skorzystał/a: