Badanie klientów PIFE w 2021 r.


 

Szanowni Państwo,


Dziękujemy za skorzystanie z usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.


Dbając o jak najwyższe standardy jakości obsługi klienta oraz pragnąc odpowiedzieć na potrzeby klientów, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety nt. konsultacji i udzielonej pomocy. Ankieta jest anonimowa, tzn. odpowiedzi zostaną przeanalizowane zbiorczo, a ich wyniki posłużą do oceny pracy poszczególnych Punktów Informacyjnych oraz do poprawienia oferowanych usług.

Wypełnienie ankiety trwa max. 2 minuty.

Dziękujemy za poświęcony czas!

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – instytucja nadzorująca Sieć PIFE

W przypadku jakichkolwiek trudności z wypełnieniem ankiety prosimy o kontakt: badania.dip@mfipr.gov.pl

W jaki sposób kontaktował/a się Pan/i z PIFE?
osobiście (wizyta w punkcie lub spotkanie podczas mobilnego punktu informacyjnego)
telefonicznie
e-mailowo
w inny sposób (np. komunikator internetowy, Facebook, inne) proszę podać jaki: 
W jakim terminie otrzymał/a Pan/i odpowiedź:
do 3 dni roboczych
powyżej 3 dni roboczych
Jak ocenia Pan/i poszczególne elementy konsultacji? Swoją ocenę proszę określić na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza złą, niską ocenę, a 5 oznacza ocenę dobrą, wysoką.
termin udzielenia odpowiedzi:
  1 2 3 4 5
1 - zbyt długi
5 - bardzo krótki
1
2
3
4
5
czy odpowiedź odnosiła się do zagadnień, o które Pan/i pytał/a?
  1 2 3 4 5
1 - odpowiedzi ogólne i nieprecyzyjne
5 - precyzyjne odpowiedzi na moje pytania
1
2
3
4
5
język odpowiedzi:
  1 2 3 4 5
1 - bardzo skomplikowany, niezrozumiały
5 - zwięzły i zrozumiały
1
2
3
4
5
wiedza i kompetencje konsultantów:
  1 2 3 4 5
1 - bardzo niskie
5 - bardzo wysokie
1
2
3
4
5
zaangażowanie konsultanta w obsługę klienta:
  1 2 3 4 5
1 - bardzo zła ocena
5 - bardzo wysoka ocena
1
2
3
4
5
Jak ogólnie ocenia Pan/i konsultację z pracownikiem PIFE?
  1 2 3 4 5
Swoją ocenę proszę określić na skali od 1 do 5,
gdzie 1 oznacza bardzo złą ocenę,
a 5 oznacza ocenę bardzo dobrą.
1
2
3
4
5
Na ile prawdopodobne jest, że poleci Pan/i swoim znajomym skorzystanie z Punktów Informacyjnych FE?
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Proszę użyć skali 1-10, gdzie
1 – stanowczo nie poleciłbym/abym,
10 – bardzo chętnie poleciłbym/abym.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

W którym województwie zlokalizowany jest Punkt Informacyjny FE, z którego usług Pan/i skorzystał/a:
Jakiego rodzaju instytucję, podmiot Pan/i reprezentuje?
osoba fizyczna
mikroprzedsiębiorstwo
małe przedsiębiorstwo
średnie przedsiębiorstwo
duże przedsiębiorstwo
instytucja publiczna, administracja, jednostka samorządu terytorialnego
organizacja pozarządowa
odmowa odpowiedzi
inny podmiot, jaki? 
W jaki sposób dowiedział/a się Pan/i o możliwości skorzystania z porad Punktu Informacyjnego?
z Internetu, ze stron www
z mediów społecznościowych (np. facebook, instagram)
z Urzędu
z reklamy lub ogłoszenia w mediach
od znajomego/ członka rodziny
nie wiem, nie pamiętam
w inny sposób, jaki?