Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Badanie klientów PIFE

logotypy

 

Szanowna klientko, Szanowny kliencie,

dziękujemy za skorzystanie z usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Prosimy Cię o wypełnienie krótkiej ankiety nt. konsultacji i udzielonej pomocy. Twoje odpowiedzi pomagają nam poznawać potrzeby klientów. Ankieta jest anonimowa, tzn. odpowiedzi zostaną przeanalizowane zbiorczo. Wyniki posłużą nam do oceny pracy poszczególnych punktów informacyjnych oraz do poprawienia oferowanych przez nas usług.

Wypełnienie ankiety trwa max. 2 minuty.
Dziękujemy Ci za poświęcony czas!

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – instytucja nadzorująca Sieć PIFE

PS. W przypadku jakichkolwiek trudności z wypełnieniem ankiety prosimy o kontakt: badania.dip@mfipr.gov.pl

Ankieta jest anonimowa.

Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety.

Indywidualny kod dostępu do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Zapewniamy, że kod dostępu jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia kodów dostępu z odpowiedziami na pytania ankiety.

(To pytanie jest wymagane)
W jaki sposób kontaktował/a się Pan/i z PIFE?
Jak ocenia Pan/i poszczególne elementy konsultacji? Swoją ocenę proszę określić na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza złą, niską ocenę, a 5 oznacza ocenę dobrą, wysoką.
(To pytanie jest wymagane)
termin udzielenia odpowiedzi:
1 2 3 4 5
1 - zbyt długi
5 - bardzo krótki
(To pytanie jest wymagane)
czy odpowiedź odnosiła się do zagadnień, o które Pan/i pytał/a?
1 2 3 4 5
1 - odpowiedzi ogólne i nieprecyzyjne
5 - precyzyjne odpowiedzi na moje pytania
(To pytanie jest wymagane)
język odpowiedzi:
1 2 3 4 5
1 - bardzo skomplikowany, niezrozumiały
5 - zwięzły i zrozumiały
(To pytanie jest wymagane)
wiedza i kompetencje konsultantów:
1 2 3 4 5
1 - bardzo niskie
5 - bardzo wysokie
(To pytanie jest wymagane)
zaangażowanie konsultanta w obsługę klienta:
1 2 3 4 5
1 - bardzo zła ocena
5 - bardzo wysoka ocena
(To pytanie jest wymagane)
Jak ogólnie ocenia Pan/i konsultację z pracownikiem PIFE?
1 2 3 4 5
Swoją ocenę proszę określić na skali od 1 do 5,
gdzie 1 oznacza bardzo złą ocenę,
a 5 oznacza ocenę bardzo dobrą.
(To pytanie jest wymagane)
Na ile prawdopodobne jest, że poleci Pan/i swoim znajomym skorzystanie z Punktów Informacyjnych FE?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Proszę użyć skali 0-10, gdzie
0 – stanowczo nie poleciłbym/abym,
10 – bardzo chętnie poleciłbym/abym.
(To pytanie jest wymagane)
W którym województwie zlokalizowany jest Punkt Informacyjny FE, z którego usług Pan/i skorzystał/a:
(To pytanie jest wymagane)
Proszę wskazać konkretny PIFE, z którego Pan/i skorzystał/a:
(To pytanie jest wymagane)
Proszę wskazać konkretny PIFE, z którego Pan/i skorzystał/a:
(To pytanie jest wymagane)
Proszę wskazać konkretny PIFE, z którego Pan/i skorzystał/a:
(To pytanie jest wymagane)
Proszę wskazać konkretny PIFE, z którego Pan/i skorzystał/a:
(To pytanie jest wymagane)
Proszę wskazać konkretny PIFE, z którego Pan/i skorzystał/a:
(To pytanie jest wymagane)
Proszę wskazać konkretny PIFE, z którego Pan/i skorzystał/a:
(To pytanie jest wymagane)
Proszę wskazać konkretny PIFE, z którego Pan/i skorzystał/a:
(To pytanie jest wymagane)
Proszę wskazać konkretny PIFE, z którego Pan/i skorzystał/a:
(To pytanie jest wymagane)
Proszę wskazać konkretny PIFE, z którego Pan/i skorzystał/a:
(To pytanie jest wymagane)
Proszę wskazać konkretny PIFE, z którego Pan/i skorzystał/a:
(To pytanie jest wymagane)
Proszę wskazać konkretny PIFE, z którego Pan/i skorzystał/a:
(To pytanie jest wymagane)
Proszę wskazać konkretny PIFE, z którego Pan/i skorzystał/a:
(To pytanie jest wymagane)
Proszę wskazać konkretny PIFE, z którego Pan/i skorzystał/a:
(To pytanie jest wymagane)
Proszę wskazać konkretny PIFE, z którego Pan/i skorzystał/a:
(To pytanie jest wymagane)
Proszę wskazać konkretny PIFE, z którego Pan/i skorzystał/a:
(To pytanie jest wymagane)
Proszę wskazać konkretny PIFE, z którego Pan/i skorzystał/a:
(To pytanie jest wymagane)
Jakiego rodzaju instytucję, podmiot Pan/i reprezentuje?
(To pytanie jest wymagane)
W jaki sposób dowiedział/a się Pan/i o możliwości skorzystania z porad Punktu Informacyjnego?
(To pytanie jest wymagane)
Z jakiej strony internetowej dowiedział/a się Pan/i o PIFE? Proszę wpisać adres strony lub jaka to była strona (skrótowo)
(To pytanie jest wymagane)
W jakim urzędzie dowiedział/a się Pan/i o PIFE?