Badanie klientów PIFE w 2020 r.


 

Szanowni Państwo,


Dziękujemy za skorzystanie z usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.


Dbając o jak najwyższe standardy jakości obsługi klienta oraz pragnąc odpowiedzieć na potrzeby klientów, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety nt. konsultacji i udzielonej pomocy. Ankieta jest anonimowa, tzn. odpowiedzi zostaną przeanalizowane zbiorczo, a ich wyniki posłużą do oceny pracy poszczególnych Punktów Informacyjnych oraz do poprawienia oferowanych usług.

Wypełnienie ankiety trwa max. 5 minut.

Dziękujemy za poświęcony czas!

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – instytucja nadzorująca Sieć PIFE

W przypadku jakichkolwiek trudności z wypełnieniem ankiety prosimy o kontakt: badania.dip@mfipr.gov.pl