Reprezentuję instytucję:
władza państwowa
samorząd terytorialny
jednostka władzy państwowej
jednostka samorządu terytorialnego
organizacja pozarządowa
uczelnia wyższa
szkoła
jednostka badawczo–rozwojowa
przedsiębiorstwo
euroregion
kościół/ związek wyznaniowy
osoba fizyczna
inna
Sektor działalności mojej instytucji
edukacja
badania i rozwój
transport
ochrona środowiska
usługi socjalne/zdrowotne
turystyka
kultura
sport
bezpieczeństwo
ochrona/obsługa przejść granicznych
wsparcie przedsiębiorczości
inny
Nazwa instytucji: (w przypadku osoby fizycznej proszę wpisać „nd”) (ilość znaków dla pola powinna mieścić się w przedziale od 2 do 200)
Region:
Dolnośląskie
Kujawsko-Pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-Mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Imię Nazwisko osoby zgłaszającej
Adres e-mail
Część dokumentu:
Fragment do której odnosi się uwaga - nr/y stron, nr/y wiersza, tytuł i nr/y podrozdziału i (pod)punktu: (maksymalna ilość znaków dla pola to 200)
Treść uwagi/propozycji zmian: (maksymalna ilość znaków dla pola to 2000)

Uzasadnienie proponowanych uwag/propozycji zmian: (maksymalna ilość znaków dla pola to 2000)

Dodaj następną
Tak
 W formularzu można zgłosić maksymalnie 10 uwag.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)